Bruggen in Amsterdam Mail Jopie Loos Tumblr 4 Mokums in Englsih Googl+ Mokums op Twitter Videos Amsterdam Mokums op Instagram Deurmat


"Met je fiets zo'n pestbrug op is misschien goed voor de conditie maar gelukkig zijn er onderweg voldoende stopplaatsen".

Amsterdam bruggenstad!
De stad is gebouwd aan het water, als een terpje in de Amstel breidde Amsterdam zich uit en al snel had men door dat water de weg naar handel was. Maar ook voor de bevoorrading bleken grachten uitkomst te Brug over de singel aan het Muntplein bieden, maar daar waar er een gracht is moet je er ook overheen kunnen.

Wat Amsterdam voor velen nu zo mooi maakt zijn onder andere de vele bruggen, er zijn er 1700. Slechts een deel (300) wordt beheerd door de DIVV (Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer.)
Op het Leidseplein, De Munt en de Nieuwmarkt zijn er ook bruggen, dat weet bijna niemand omdat ze nauwelijks te zien zijn. Die op de Nieuwmarkt is zelfs zo laag dat je vanaf de waterkant moet kijken om de brug te kunnen zien. Als je vanaf de Kloveniersburgwal komt kun je er met een laag bootje in.

Alle bruggen hebben een brugnummer, de brug op de Munt is nummer 1. Dit is niet alleen een van de oudste bruggen maar tevens de breedste, zo breed zelfs dat je hem niet meer herkent als brug.

Eerste brug van Amsterdam
De Oudebrug over het Damrak was ooit de oudste brug van Amsterdam maar omdat hij in 1885 is gesloopt zal zijn leeftijd op den duur worden ingehaald.

Enkele bekende bruggen

IJburgbrug
Vaste brug in het nieuwe stadsdeel Zeeburg

IJburgbrug

Aluminiumbrug
Nieuwe Doelenbrug/ Kloveniessburgwal/ Staalstraat


ArenA tunnel
De ArenA tunnel bevindt zich bij het stadion waar onder andere Ajax speelt

Ben Polakbrug
Nieuwe Prinsengracht
Berlagebrug
Amstel
Brug over de Amstel genoemd naar de beroemde architect
Meer over Berlage


Blauwbrug
Amstelstraat
De architectuur van deze brug over de Amstel die de verbinding vormt tussem de Stopera en de Amstelstraat is ontleend aan de Parijse Seinebruggen.
Bullebak
Bij de Marnixstraat over de Brouwersgracht
Deze brug is vernoemd naar een denkbeeldig spook dat in het water zou wonen en onachtzame wandelaars het water introk.

Bullebaksluis
Bij de Bloemgracht in de Marnixstraat


Dageraadsbrug
Sarphatistraat


Doelensluis
Munt


Foeliebrug
Deze brug bestaat niet meer
Foelie was één van de producten uit Nederlands Oost-Indië, die in de naburige pakhuizen van de VOC werden opgeslagen. Zo is er in de buurt ook een Peperstraat en Peperbrug. Ik heb een paar jaar net om de hoek van de Peperstraat gewoond en ging elke dag over de Peperbrug naar mijn werk.

Gasthuisbrug
Singel en Spuistraat
De naam verwijst naar het Sint Elisabethsgasthuis, het oudste gasthuis van de stad uit de 14e eeuw dat stond op de plek waar nu het Paleis op de Dam staat.

Halvemaansbrug
Halvemaansteeg
Een van de huizen in de Halvemaansteeg had een gevelsteen waarin stond aanduiding 'Van Ouds de Halve Maan', waarnaar de brug naar zou zijn vernoemd.
Een andere lezing is dat juist de vorm van de eerste Halvemaansbrug die bijnaam opleverde. Toen na latere renovaties de brug breder en minder 'een halve man' leek bleef de brug zo heten. In feite zou bij deze lezing de brug er eerder zou zijn geweest dan de steeg die ook zo heet en dat lijkt me niet erg aannemelijk tenzij zij beiden tegelijkertijd zijn gebouwd.

Haringpakkersbrug
Haringpakkerssteeg.
In de zestiende en zeventiende eeuw woonden in deze buurt veel haringpakkers. Dat waren werklui die de uit zee aangebrachte haring uit de zeetonnen in de voor de handel bestemde vaten overpakten.

Hein Donnerbrug
Stadhouderskade, bij de ingang van het Vondelpark


Hilletjesbrug
Egelantiersgracht hoek Eerste Leliedwarsstraat
Zou vernoemd zijn naar een tippelaarster maar daar is geen zekerheid over.

Amsterdamse brug

Ir. B. Bijvoetbrug
Zwanenburgwal
Bijvoet was een Nederlands architect. Hij was sterk betrokken bij de bouw van het Muziektheater aan het Waterlooplein.


Jan Schaeferbrug
Java-eiland
Jan Schaefer (1940-1994 link), was staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en later doortastend wethouder te Amsterdam. Zijn motto was 'In geouwehoer kun je niet wonen', in werkelijkheid was dat 'in gelul kan je niet wonen' maar dat vond zelfs de PvdA iets te krachtig aangezet.

Jan Vinckbrug
Amstel


Kaassluis
Thorbeckeplein
Naamgeving onbekend.

Kattenburgerbrug


Keizersbrug
Oude Schans


Lau Mazirelbrug
Plantage Muidergracht
Kadijksbrug/ Scharrebiersluis
Kadijksplein
Ophaalbrug bij het Entrepotdok dat in 1827 is aangelegd, hier moesten ingevoerde goederen worden opgeslagen tot de invoerrechten betaald waren. De pakhuizen zijn nu appartementen.
...meer over het Entrepotdok...

Kees de jongenbrug
Eerste Leliedwarsstraat
Deze brug is genoemd naar Kees de jongen, de hoofdpersoon in het bekende boek van Theo Thijssen wiens geboortehuis in de Eerste Leliedwarsstraat 16 staat.


Keizersbrug
Korte Koningsstraat
Vernoemd naar de Keizersstraat in de buurt.

Kinkerbrug (met dank aan mijn Mokumse gabber Tom die in Colorado woont)
Kinkerstraat, Postjesweg


Lijnbaansbrug
Lijnbaanssteeg, bij de Singel
Vernoemd naar de steeg waaraan zij ligt. Aan de Singel waren lijnbanen van de touwslagerijen gevestigd.


Looierssluis
Looiersgracht/ Prinsengracht


Magere brug
Over de Amstel


Majoor Bosshardtbrug
Oudezijds Achterburgwal
Uiteraard vernoemd naar het helaas overleden boegbeeld van het Leger des Heils (link)


Martelaarsbrug (gesloopt)
Nieuwendijk over de Martelaarsgracht
Deze brug was vernoemd naar een martelaar die daar woonde.

Meijer de Hondbrug
Weesperstraat
Meijer de Hond was een Joods theoloog en leraar die in 1943 in een nazi-kamp vermoord werd.
Melkmeisjesbrug
Brouwersgracht bij de Herenmarkt
Bij de Herenmarkt werd er vroeger een melkmarkt gehouden.

Mirakelbrug
Westerpark
Naamgeving onbekend.


Montelbaansbrug
Oude Schans
Genoemd naar de Montelbaanstoren (link)

Moordenaarsbrug (gesloopt)
Brouwersgracht bij de Baangracht
De naam herinnert aan een moordenaar die woonde op de hoek van de Wagenstraat.

Niek Engelschmanbrug
Raadhuisstraat/ Rozengracht


Nieuwe Amstelbrug
Amstel


Nijlpaardenbrug
Plantage Kerklaan/ Entrepotdok


Oranjebrug
Brouwersgracht


Oude Kinkerbrug
Kinkerstraat/ Appeltjesmarkt


Ouwe Fransenbrug
Willlemsstraat


Overtoomsesluis
Overtoom
Genoemd naar de Overtoom, de dam waar schepen overheen getrokken werden.

Palmbrug, werd later de Dommersbrug
Binnen Oranjestraat
Deze brug ontleent haar naam aan IJsbrand Janszoon Dommer die in de zestiende eeuw benoemd was tot schepen van Amsterdam en eigenaar was van de grond.

Papeneilandsbrug
Prinsengracht/ Brouwersgracht
De naam herinnert Karthuizer monniken, die hier vroeger huisden. Katholieken werden vaak aangeduid als 'Papen'.


Peperbrug
Peperstraat/ Nieuw Uilenburgerstraat


Piet Meerburg Brug
Hortusplantsoen/ Nieuwe Keizersgracht/ hoek Plantage Parklaan
In 2010 overleed Piet Meerburg, verzetsheld. Ik vind het jammer dat een held eerst dood moet om geëerd te worden met de vernoeming naar hem of haar van een straat, plein of een brug.
Op 12 september 2012 werd de brug zonder naam achter de Hortus vernoemd naar Piet Meerburg. Burgemeester Van der Laan en oud-burgemeester Van Thijn onthulden het naambord in het bijzijn van de nabestaanden van Piet die als student ruim 600 kinderen uit de crèche tegenover De Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan naar de vrijheid smokkelde.
Een van die kinderen was Ed van Thijn.
Pillenbrug
Oudezijds Voorburgwal
Brug over de Oudezijds Voorburgwal, die lang het domein was van junkies.
...lees hier verder...


PL Kramerbrug
Amsteldijk
De brug is vernoemd naar architect Pieter Lodewijk Kramer die deze brug ontwierp


Raambrug
Singel tussen Raamsteeg en Heisteeg
Vernoemd naar de steeg waar deze brug bij ligt.

Reguliersbrug
De Munt
Veroemd naar de Regulierspoort, die hier in 1480 werd gebouwd maar later weer werd afgebroken. De poort maakte onderdeel uit van het Reguliersklooster (zie kleine z/w foto bovenaan.)

Rotterdammerbrug
Nassaukade


Ruslandsbrug
Rusland (vlakbij de Kloverniersburgwal)
Vernoemd naar een klooster met een fraaie tuin, het gebied rondom het klooster noemde men Willem Ruusschentuin, later werd dit Ruuschenlandt wat door de tijd verbasterd werd tot Rusland.

Schellingwouderbrug
Brug naar Schellingwoude
Vernoemd naar het naburige dorp Schellingwoude.

Sint Anthoniesluis
Zwanenburgwal Oudeschans
Vernoemd naar de voormalige Sint Antoniesdijk.


St. Jansbrug
Oudezijds Voorburgwal


Sloterdijkerbrug
Sloterdijkstraat/ Nieuwe Teertuinen.
Vernoemd naar de Sloterdijkstraat. De brug en de straat zijn vernoemd naar het dorp Sloterdijk waarop je uitkeek.

Sloterdijkerbrug


Staalmeestersbrug
Staalstraat Groenbrugwal
Vernoemnd naar de lakenhal waar de Staalmeesters huisden.


Stadhoudersbrug, heet tegenwoordig de Torontobrug
Stadhouderskade
Vernoemnd naar twee mensen: stadhouder Willem II (1626-1650) en stadhouder Willem III (1650-1702.)

Stoofsteegbrug
Oude Zijds Achterburgwal
Vernoemnd naar de Stoofsteeg.

Tabaksbruggetje
Oudezijds Voorburgwal
Vroeger werden er een stukje verderop tabaksveilingen gehouden.

Timo Smeehuijzenbrug
Noorder Amstelkanaal/ Beethovenstraat/ Apollolaan
Vernoemd naar de in 2007 in Uruzgan gesneuvelde Nederlandse militair


Torontobrug
Amstel/ Amsteldijk/ Weesperzijde
Toronto (Canada) is een zusterstad van Amsterdam


Utrechtsebrug
Rijnstraat
Vernoemnd naar de eerstvolgende stad die je tegenkomt als je deze brug over gaat: Utrecht.

Van Hallbrug
Kostverlorenvaart
Van Haal was advocaat in Amsterdam en nam als Minister van Financiën in 1844 drastische maatregelen om de staatsschuld terug te dringen.

Vas Diasbrug
Nieuwe Herengracht/ Weesperstraat


Vondelbrug
Vondelpark
Zowel het park als deze brug zijn vernomend naar de schrijver Joost van den Vondel (1587-1679.)


Walter Süskindbrug
Vernoemd naar deze verzetsheld


Warmoesbrug
Singel/ Herengracht
Warmoes is een ander woord voor groente, in de Warmoesstraat (voorheen kerkstraat) werd in vroeger dagen veel groente verhandeld. Deze brug ging richting de Warmoesstraat, een van de oudste straten van Amsterdam.

Westergasbrug
Westergasfabriek over de Haarlemmervaart
Stalen ophaalbrug die herinnert ana de Westergasfabriek die hier ruim honderd jaar gestaan heeft maar in 1985 buiten bedrijf werd gesteld. Het terrein en de gashouders vormen nu een groot evenemententerrein.

Wiegbrug
Kostverlorenvaart


Willemsbrug
Nassauplein/ Singelgracht


Zandbrug
Zandstraat Zanddwarsstraat
Vernoemd naar de buurt, Zandgracht, Zandstraat en Zanddwarsstraat.

Zondagsbrug (gesloopt)
Lindengracht
Toen in 1895 de Lindegracht gedempt werd verdween vanzelf deze brug over de Lindengracht. Leuk weetje is dat deze brug aanvankelijk de Zaterdagbrug heette.

Zoutkeetsbrug
Zoutkeetsgracht
Aan de Zoutkeetsgracht stonden in de zeventiende eeuw loodsen waarin grof zout bewerkt werd voor huishoudelijk gebruik, deze loodsen noemde men zoutketen.


Zusterenbrug
Binnengasthuisterrein
In vroeger dagen was hier een logement voor Heeren gevestigd dat gerund werd door het klooster, de brug om er te komen werd in de volksmond de 'Zusterenbrug' genoemd.

Download hier een compleet overzicht van BRUGGEN IN AMSTERDAM

BLAADJES OVERZICHT + DISCLAIMER

Dino Soerel opgepakt

Een grote stad schijnt niet zonder onderwereld te kunnen. Er was een tijd dat criminelen elkaar afknalden maar inmiddels is justitie ook aardig bezig ze achter de tralies te krijgen.

Op 27 augustus 2010 werd 'de koning van de onderwereld' zoals hij werd genoemd, Dino Soerel gearresteerd.

>>> meer over Dino Soerel

in 't Huisie Bijzonder Wat te zien/ doen? Muziek Geschiedenis Evenementen Crimininaliteit Rondom de stad
JOPIE LOOS 9 straatjes ArenA Accordeon Aardappeloproer Canal Parade Baantjer Amstel
INGEZONDEN 10e straatje Bioscopen André Hazes Aletta Jacobs Grachtenrace Bargoens Bakkum
LINKS Ajax Brouwerijen Artiesten Anne Frank Hartjesdagen Bomaanslag Bloemenveiling
NIEUWSBRIEF Amsterdammertjes Buurten Beste zanger Bredero Jordaanfestival Bram Moszkowicz Fietsen
WEBRING Begijnhof Condomerie Danny de Munk Bijlmermeer Koninginnedag Kees Houtman Kaasmarkt
Bruggen Entertainment Draaiorgels Diamanten Koopzondag Dino Soerel Markermeer
Mokums Carré Gevels Dries Roelvink Domela Nieuwenhuis Marathon Driehoek Muiderslot
AT5 Centraal Station Gevelstenen Drukwerk Henri Polak Sail Gerard Spong Pampus
Bekenden Coffeeshops Gokje wagen Henk Poort Hippies Sinterklaas Haring Arie Stadsstranden
Burgemeester Daklozenkrant Hofjes Henk van Mokum Hongerwinter Trouwlocaties Holleeder Volendam
Dialect De barbier Kerken Hoesjes Jan Schaefer Uitmarkt Jakkie Stroek Zaanse Schans
Het Parool Duivelseiland Kinderboerderijen Johnny Jordaan Jodenjacht Oscar Hammerstein Zandvoort
Humor Etymologie Krul (pisbak) Koos Alberts Kasteel van Aemstel Café's Pistolen Paultje
Nachtburgemeester Gay Amsterdam Markten Leen Jongewaard Koopmansboek 2 Zwaantjes Politie Vervoer
Lommerd Grachten Massages Leo Fuld Lieverdje In 't Aepjen RaRa Auto
NZ-Lijn Heineken Musea Paar apart Michiel de Ruyter Baantjer café Red Light Fiets
Producten Hells Angels Paleis Parels Minirok De 3 Fleschjes Rinus Vet Fietstaxi
Stadsdelen Herman Brood Parken Ramses Shaffy Multatuli De Druif Stanley Hillis Jachthaven
Stopera Jacob Hooy Pleinen René Riva Niod De Dokter Steve Brown Lopend
Straatnamen Johan Cruijff Poorten Robert Long Nostalgie 't Hooischip Willem Endstra OV
Tante Betje Kerkorgels Poptempels Rooie Sien OS 1928 De Jordaan Yab Yum Schiphol
Theo van Gogh Kraken PTA Smartlappen Over Amsterdam 't Mandje Zwarte Joop Taxi
Typisch Mokum Majoor Bosshardt REM eiland Straatmuziek Paleis voor Volksvlijt De Ooievaar Witkar
Mata Hari Rondvaart Tante Leen Palingoproer Papeneiland
Mijn plekkies Max Tailleur Schaatsen Tante Na Rembrandt Rooie Nelis De grote vier (of 5) Eten uit Mokum
Beethovenstraat Oorlam Sluizen Ton van Duinhoven Stadsbranden Wijnand Fockink Mulisch (H.) Broodje bal
Boekenwinkels Plat praten Stadswandeling Truce Speyck Stadswapen De Wildeman Reve (G.) Broodje Boljeri
Bosplan Simon Carmiggelt Straatkunst Willeke Alberti Trams Wolkers (J.) Broodje halfom
DeLaMar Truus Trompert Tatoeages Willy Alberti Video's Diversen Hermans (W.F.) Broodje kroket
Elandsgracht Vondelpark Theaters Wim Sonneveld VOC Auto ellende Hella Haasse Broodje mokum
Gemeente archief Walletjes Trouwlocaties WIC Emigreren Cement
Haarlemmerstraat Werelderfgoed Tulpen Da's apart Joodse spelling Duivekater
Helmersbuurt Westertoren Vissen Carice van Houten Uit eten Jordaan museum Haringkie happen
Jordaan Wonen Wandelen Dubbelspion? Johannes van Dam Magisch-realisme Hete bliksem
Koffiehuizen Zeurkousen Zwemmen Gogomobiel Nieuw Amsterdam Joodse kippensoep
Nieuwmarkt Nieuw liefdesliedje Over hout Leverworst
Plantage Nozems Sterk merk werkt Mokumse luilakbol
Rapenburg Paleis Weemoed Verdwenen straen Ossenworst
Staalbuurt Wapen van A. Voor de lijn Stoofvlees
The Movies Wilhelm Hibbeln Voorkom katers Surinaams eten
Waterlooplein Wentelteefjes
Zuiderkerk Zeebonk
Ook 'n website? Ziekenhuizen Unieke winkeltjes Zoekertjes Canon van Amsterdam Evenementen Begraafplaatsen Draaiboek gemeente

WEBRING

copyright 2023 MokumsNL