Cruijff heeft echt gewonnen Mail Jopie Loos Tumblr 4 Mokums in Englsih Googl+ Videos Amsterdam Mokums op Instagram Deurmat


Kun je na de ontwikkelingen het laatste jaar bij Ajax spreken van een machtsstrijd? Stefan ten Have noemde het 'eigen belangetjes' die er zouden spelen in het kamp van Cruijff. Welke? Ik zou het niet weten, volgens mij heeft Johan geen enkel ander belang voor ogen dan dat van de club.
Ten Have en de andere leden van de RvC kunnen evenmin beschuldigd worden van 'eigen belang', je moet toch eigenlijk wel een beetje gek zijn om een functie binnen Ajax te ambiëren. Maar wat bezielde hen dan?

Je kunt je afvragen wat het beste voor Ajax is. Een trainer die voor Ajax de grootste successen ooit heeft behaald, zoals Ten Have het terecht zei toen hij Van Gaal roemde, of een speler die een zeer breed gedragen visie heeft met in zijn bagage de beste club ter wereld die dat ook zo heeft uitgevoerd, namelijk FC Barcelona.
Ook bij deze club is Louis van Gaal trainer geweest, heeft daar grote successen behaald maar niets bijgedragen aan de structuur van de club, dat was ook niet nodig want die staat al jaren als een huis. Na zijn gedwongen vertrek bij de Catalaanse club was het Van Gaal wel duidelijk dat hij daar nooit meer zijn gezicht hoefde te laten zien, dit in tegenstelling tot Johan Cruijff die om de hoek van het stadion woont.

Ten Have met de billen bloot
Op 20 november 2011 moest de RvC tekst uitleg geven aan de ledenraad, die werd voorgezeten door Been en Coronel. Uri Coronel was toen voorzitter van Ajax maar in afwachting van vervanging, omdat er op 12 december een aandeelhoudersvergadering was waar de ledenraad stemrecht heeft leek het Coronel en de twee andere bestuursleden beter per direct op te stappen, zo geschiedde op maandag 21 november.
Goede beslissing in het licht van dingen zuiver houden. Insiders weten dat Coronel nog altijd veel invloed heeft en uitoefent.

Tijdens de 'ingelaste' ledenvergadering van 20 november lag een stellingname van de ledenraad voor de hand maar formeel kon dat niet omdat de meeting niet officieel (statutair) was aangekondigd. Op 28 november was dat wel het geval, er zou gestemd worden maar toe bleek de 'aanloop' weer te kort, moet 60 dagen zijn.
Punt was, accepteert de ledenraad dat er een directeur is benoemd door een niet unanieme RvC. Stefan ten Have bleef van mening dat de genomen beslissing een juiste was, dat is echter een misvatting. Zo schreven wij al in november 2011.

Ten Have speelt met de wet
In de wet staat ten aanzien van een RvC dat er een unanieme beslissing moet worden genomen, alleen als er onoverbrugbare bezwaren zijn van enkele leden van de RvC tegen een voorgenomen beslissing kan er bij meerderheid worden gestemd.
Een 4-1 stemming zoals nu de verhouding ligt is dan bindend, helaas voor die eenling. Maar de wet zegt ook dat er dan wel een stemming moet zijn en dat voorafgaande aan die stemming de leden van de RvC argumenten uitgewisseld moeten hebben.
Hier ging Ten Have dus de mist in.

Een spoedeisende vergadering kan worden uitgeschreven, zoals voor woensdag 16 november 2011 werd gedaan, echter daarbij heeft Ten Have vier dingen over het hoofd gezien.

Het spoedeisende karakter
De benoeming betrof Louis van Gaal die pas per 1 juli 2012 in dienst zal treden, de benoeming van Blind per direct. Maar Blind liep al rond bij Ajax, enkele dagen, zo niet weken, wachten zou geen enkel probleem hoeven te zijn.

De termijn
De wet schrijft voor dat een vergadering kan worden uitgeschreven om binnen zes dagen te worden belegd, maar daarover gaan dan wel alle leden van de RvC, Cruijff kreeg pas 's morgens te horen dat er die dag een meeting was en gaf aan dat hij niet kon, daarop hadden de vier andere leden hem moeten vragen wanneer hij binnen zes dagan vanaf dan wel zou kunnen.

De reden
Op het moment dat er een spoedeisende vergadering wordt uitgeschreven moet iedereen genoegzaam bekend zijn waarom er sprake is van spoed, kortom, de reden moet worden medegedeeld. In dit geval werd er verwezen naar het onderwerp dat al weken speelde, het benoemen van een algemeen directeur.
Men kon weten dat de naam Van Gaal op weerstand zou stuiten bij Cruijff. Het doet vermoeden dat de overige leden van de RvC bewust Cruijff niet tijdig en volledig hebben geïnformeerd zodat zij de benoeming door konden drukken.

De ondernemingsraad
Omdat de benoeming van de een directielid of voltallige directie het personeel van de club aangaat dient de OR akkoord te gaan met een benoeming, in deze gaat het dus om een 'voorgenomen' benoeming, maar de vraag reist, heeft de OR op voorhand al ingestemd met de komst van Louis van Gaal?
Zo ja, dan waarom niet ook Johan Cruijff inlichten, zo nee, hoe kun je een directeur aanstellen zonder de meest betrokkenen, de OR, in te lichten?

Weetje
Uit zeer betrouwbare bron WEET MokumsNL dat er een 1-2-tje met de OR van Ajax is gespeeld, dat schoot echter het overgrote deel van het personeel in het verkeerde keelgat. Ten Have c.s. heeft vervolgens dit akkefietje in de kiem gesmnoord. Een van de bewijzen van het 1-2-tje is de brief van de OR, die is geschreven op de dag dat de aanstellingen van Blind, Sturkenboom en Van Gaal door de RvC werden doorgedrukt.
Maar hoe kon de OR 's morgens al weten dat Cruijff die dag niet zou komen en de RvC later die dag zou vergaderen? Kortom, Ten Have heeft de OR deze brief 'gedicteerd'.

Johan Cruijff is zeer zeker niet gekend in de beslissing, er zijn geen argumenten uitgewisseld en er is niet gestemd. Of de OR is ingelicht lijkt een detail maar is het niet, want of er is dubbel spel gespeeld of een belangrijk orgaan is niet ingelicht. Aangezien we de OR niet hebben horen stampvoeten kunnen we er van uitgaan dat Ten Have de OR voortijdig heeft ingelicht.
Ten Have sprak van een benoeming, later haastte hij zich dit een 'voorgenomen' benoeming te noemen. Misschien een verspreking, we geven hem het voordeel van de twijfel in deze.

Rechterlijk oordeel
Het kwam tot een rechtszaak tussen de NV Ajax en het kamp Cruijff, de apetheose kwam op 7 februari 2012, de rechter maakte in hoger beroep gehakt van de RvC. In deze juridische procedure verweet de rechter de RvC onbehoorlijk en onzorgvuldig gedrag en oordeelde dat Cruijff bewust op een zijspoor werd gehouden door Ten have en consorten.
De aanstellingen van Sturkenboom en Van Gaal werden vernietigd, oftewel, dat zou over moeten maar of dat er van komt mag ster betwijfeld worden. En hier leek voor Johan het addertje onder het gras te zitten. De verhoudingen binnen de RvC stonden zo op scherp dat er geen andere uitkomst mocht worden verwacht. Het deed er niets aan af dat de handelswijze van Ten Have laakbaar was, maar de man bleef volharden.

Tijdens een BAVA (buitengewone aandeelhoudersvergadering die door de RvC is uitgeschreven) kan een RvC worden weggestuurd. Maar diezelfde RvC kan ook die vergadering weer annuleren en zo de weg vrijmaken voor een bodemprocedure. Grote vrees was dat Ten Have voor een benoemingsprocedure zou kiezen om dan een 4-1 beslissing te kunnen nemen in het voordeel van Van Gaal en Sturkenboom en laten we vooral Blind niet vergeten.

Alleen de BAVA kan dus de RvC wegsturen en een nieuwe aanstellen, maar de RvC schrijft de BAVA uit, hoe gek wil je het hebben.

Beursgenoteerd, dus de algemene vergadering beslist
Het is niet anders, de aandeelhouders beslissen over een bedrijf dus ook over Ajax. Of je het leuk vindt of niet. Tijdens aandeelhouders- vergaderingen is de stem van de ledenraad doorslaggevend omdat die meer dan tweederde van de aandelen in handen hebben.

WAT NU?
In eerste aanleg besliste de rechter al dat Ajax voorzieningen zal moeten treffen. Daarmee bedoelde de rechter afkoopsommen voor Sturkenboom en Van Gaal. Sturkenboom krijg een kwart van zijn salaris mee, tonnetje weggegooid geld. Van Gaal een jaarsalaris, dik een miljoen weggegooid geld.
Maar waar Ten Have niet op heeft gerekend is dat Ajax dit geld om hem kan verhalen omdat hij door de rechter is veroordeeld. Overigens zullen ook zijn companen mee moeten betalen, de man derhalve zo'n slordige drie ton. Ajax zou nu zelfs de gemaakte juridische kosten op hen kunnen verhalen omdat er in strijd met de wet is gehandeld.
Zo ver zal het wel niet komen.

De club is stuurloos, supporters en spelers mengen zich steeds nadrukkelijker in de discussie, maar het slotakkoord was aan de sponsors, met Adidas en AEGON als stille motors. Het sterke gerucht ging al tijden dat AEGON de kwade genius was achter de acties van Ten Have maar dat Adidas besloten heeft dat er van Cruijff niet valt te winnen.
Saillant detail is dat Cruijff zijn eigen schoenenmerk heeft, een concurrent van Adidas dus.

Ten Have en de andere leden van de RvC besloten op donderdag 9 februari 2012 alsnog de handdoek in de ring te gooien. Sprake van 'de eer aan zichzelf houden' is er al lang niet meer bij want deze mensen hebben nooit het belang van Ajax gediend en/ of voor ogen gehad.
Hun aftreden nu is het zuiverste bewijs dat ze gegokt en verloren hebben. Welke rol AEGON en Adidas precies gespeeld hebben zal altijd wel de vraag blijven.


De BAVA van vrijdag 10 februari werd afgelast door het vertrek van de RvC. Overigens had het opstappen ook weer een unanieme beslissing moeten zijn, maar Johan Cruyff werd hierin niet gekend dus opnieuw trad Ten Have de regels met voeten. Johan zal het verder een zorg zijn, ze zijn weg.
In het kielzog van de RvC vertrokken ook Blind en Sturkenboom die geen toekomst voor zichzelf zien in de ArenA.

Laatste addertje
Is de strijd nu gestreden? Nee. Heinrichs moet nu eindelijk eens onder de invloedssfeer van Uri Coronel vandaan komen, hij heeft daar de capaciteiten voor en Coronel heeft met zijn rapport bewezen een zwalkend bestuurder te zijn door de conclusies van zijn eigen onderzoek te negeren.
Op de achtergrond is Coronel nog altijd te nadrukkelijk aanwezig binnen de club, dat is niet alleen supporters en trainers een doorn in het oog, maar ook een zeer groot deel van het ruim 200 man tellende vaste personeel van Ajax ziet deze brombeer graag plaats maken voor een jonge manager.


Ajax pagina's op MokumsNL:
    AJAX     DE STRUCTUUR VAN DE CLUB VAN RVC TOT DIRECTIE EN BESTUURSRAAD
    AJAX     IS OUDER DAN WERD GEDACHT (1893 IPV 1900)
    AJAX     HOE JOODS IS DE CLUB EIGENLIJK? WAAR KOMT DAT 'JOODS' VANDAAN
    AJAX     NOSTALGIA
    AJAX     KAMPIOEN 2011 FOTO'S MUSEUMPLEIN VANAF EEN DAK
    AJAX     JOHAN CRUIJFF
    AJAX     CRUIJFF PERIKELEN
    AJAX     EDGAR DAVIDS DAT HEEFT ZO'N JONGEN TOCH NIET NODIG
    AJAX     DE STRIJD OM DE MACHT
    AJAX     IS EEN STRAAT IN...ROTTERDAM, GEEN HOND WIL ER WONEN
    AJAX     EXPERIENCE
    AJAX     LIEDEREN


BLAADJES OVERZICHT + DISCLAIMER

Louis Van Gaal

Hoewel men op zich content was over zijn aanpak gaat in Alkmaar nog altijd het gerucht (heb ik ook zwart op wit) dat Van Gaal mede verantwoordelijk was voor het wegvallen van de trainer waardoor hij (Van Gaal dus) diens plaats kon innemen.

Officieel wil niemand bij AZ daar nog iets over zeggen maar publiek geheim is dat Wijnand Vermeulen, die nog altijd bij AZ rondloopt, een boekje opendeed over Van Gaal en dat dat mede aanleiding zou zijn geweest voor het ontslag van Louis van Gaal, maar zekerheid is hier nooit over gekomen omdat Vermeulen de kaken op elkaar houdt.

>>> ...meer over Van gaal...

in 't Huisie Bijzonder Wat te zien/ doen? Muziek Geschiedenis Evenementen Crimininaliteit Rondom de stad
JOPIE LOOS 9 straatjes ArenA Accordeon Aardappeloproer Canal Parade Baantjer Amstel
INGEZONDEN 10e straatje Bioscopen André Hazes Aletta Jacobs Grachtenrace Bargoens Bakkum
LINKS Ajax Brouwerijen Artiesten Anne Frank Hartjesdagen Bomaanslag Bloemenveiling
NIEUWSBRIEF Amsterdammertjes Buurten Beste zanger Bredero Jordaanfestival Bram Moszkowicz Fietsen
WEBRING Begijnhof Condomerie Danny de Munk Bijlmermeer Koninginnedag Kees Houtman Kaasmarkt
Bruggen Entertainment Draaiorgels Diamanten Koopzondag Dino Soerel Markermeer
Mokums Carré Gevels Dries Roelvink Domela Nieuwenhuis Marathon Driehoek Muiderslot
AT5 Centraal Station Gevelstenen Drukwerk Henri Polak Sail Gerard Spong Pampus
Bekenden Coffeeshops Gokje wagen Henk Poort Hippies Sinterklaas Haring Arie Stadsstranden
Burgemeester Daklozenkrant Hofjes Henk van Mokum Hongerwinter Trouwlocaties Holleeder Volendam
Dialect De barbier Kerken Hoesjes Jan Schaefer Uitmarkt Jakkie Stroek Zaanse Schans
Het Parool Duivelseiland Kinderboerderijen Johnny Jordaan Jodenjacht Oscar Hammerstein Zandvoort
Humor Etymologie Krul (pisbak) Koos Alberts Kasteel van Aemstel Café's Pistolen Paultje
Nachtburgemeester Gay Amsterdam Markten Leen Jongewaard Koopmansboek 2 Zwaantjes Politie Vervoer
Lommerd Grachten Massages Leo Fuld Lieverdje In 't Aepjen RaRa Auto
NZ-Lijn Heineken Musea Paar apart Michiel de Ruyter Baantjer café Red Light Fiets
Producten Hells Angels Paleis Parels Minirok De 3 Fleschjes Rinus Vet Fietstaxi
Stadsdelen Herman Brood Parken Ramses Shaffy Multatuli De Druif Stanley Hillis Jachthaven
Stopera Jacob Hooy Pleinen René Riva Niod De Dokter Steve Brown Lopend
Straatnamen Johan Cruijff Poorten Robert Long Nostalgie 't Hooischip Willem Endstra OV
Tante Betje Kerkorgels Poptempels Rooie Sien OS 1928 De Jordaan Yab Yum Schiphol
Theo van Gogh Kraken PTA Smartlappen Over Amsterdam 't Mandje Zwarte Joop Taxi
Typisch Mokum Majoor Bosshardt REM eiland Straatmuziek Paleis voor Volksvlijt De Ooievaar Witkar
Mata Hari Rondvaart Tante Leen Palingoproer Papeneiland
Mijn plekkies Max Tailleur Schaatsen Tante Na Rembrandt Rooie Nelis De grote vier (of 5) Eten uit Mokum
Beethovenstraat Oorlam Sluizen Ton van Duinhoven Stadsbranden Wijnand Fockink Mulisch (H.) Broodje bal
Boekenwinkels Plat praten Stadswandeling Truce Speyck Stadswapen De Wildeman Reve (G.) Broodje Boljeri
Bosplan Simon Carmiggelt Straatkunst Willeke Alberti Trams Wolkers (J.) Broodje halfom
DeLaMar Truus Trompert Tatoeages Willy Alberti Video's Diversen Hermans (W.F.) Broodje kroket
Elandsgracht Vondelpark Theaters Wim Sonneveld VOC Auto ellende Hella Haasse Broodje mokum
Gemeente archief Walletjes Trouwlocaties WIC Emigreren Cement
Haarlemmerstraat Werelderfgoed Tulpen Da's apart Joodse spelling Duivekater
Helmersbuurt Westertoren Vissen Carice van Houten Uit eten Jordaan museum Haringkie happen
Jordaan Wonen Wandelen Dubbelspion? Johannes van Dam Magisch-realisme Hete bliksem
Koffiehuizen Zeurkousen Zwemmen Gogomobiel Nieuw Amsterdam Joodse kippensoep
Nieuwmarkt Nieuw liefdesliedje Over hout Leverworst
Plantage Nozems Sterk merk werkt Mokumse luilakbol
Rapenburg Paleis Weemoed Verdwenen straen Ossenworst
Staalbuurt Wapen van A. Voor de lijn Stoofvlees
The Movies Wilhelm Hibbeln Voorkom katers Surinaams eten
Waterlooplein Wentelteefjes
Zuiderkerk Zeebonk
Ook 'n website? Ziekenhuizen Unieke winkeltjes Zoekertjes Canon van Amsterdam Evenementen Begraafplaatsen Draaiboek gemeente

WEBRING

copyright 2024 MokumsNL