Wie is wie bij Ajax, hoe werkt het Mail Jopie Loos Tumblr 4 Mokums in Englsih Googl+ Videos Amsterdam Mokums op Instagram Deurmat


Zodra een vereniging een onderneming wordt veranderd er wat, velen hebben het voor het zeggen, althans, zo lijkt het. Toch is er wel degelijk sprake van een structuur.
Ajax structuur van de club Zo zit het bij Ajax.

Leden
Zoals elke vereniging kent ook de Vereniging Ajax leden. Dat zijn er zo'n 600, zij hebben ruim 70% van de aandelen in bezit en dus de meeste invloed.

Algemene (Leden) Vergadering
Dit klinkt als een meeting maar is het niet, de AV (ook wel ALV) is een orgaan dat bestaat uit iedereen met stemrecht, de verhouding kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Een DGA kan bijvoorbeeld een meerderheid hebben, de overige 49% of meer van de aandelen mogen dan meepraten maar hebben dan feitelijk niets te zeggen.
In de ALV van Ajax zitten de leden van de vereniging, ieder lid heeft stemrecht binnen de ALV maar dit orgaan laat zich binnen Ajax vertegenwoordigen door de ledenraad.
In december 2011 is de structuur van Ajax veranderd. Zowel het Bestuur als de Ledenraad zijn vervangen door de Bestuursraad, daarover straks meer.

Tijdens een 'algemene vergadering van aandeelhouders' spreken alle stemgerechtigden zich uit en stemmen ze. De Ledenraad van Ajax heeft ruim tweederde van de aandelen in bezit dus een behoorlijke stem in het kapittel.

Ledenraad
Het vreemde is, de ledenraad bepaald wat er gebeuren moet maar voet niets uit, zelfs de controletaak ligt niet bij hen. Als de ledenraad tot iets besluit moet het bestuur van de ledenraad dit besluit bekrachtigen. Het kan dus gebeuren dat de ledenraad voor een bepaalde koerswijziging is maar dat het toch niet tot een besluit komt.
De ledenraad is, zou je zeggen, een afspiegeling van wat er zich rondom de club bevindt aan 'socios', zeg maar, Ajax-gezinden.

MokumsNL heeft de 24 leden van dit moment (november 2011) maar eens even op een rijje gezet:
Frits Andriese
Peter Boeve
Rob Been
Hein Blocks
Dennis Bogaard
Herman Bosschieter
Roger van Boxtel
Reinier van Dantzig
Mark Geestman
Harm Greving
Dick de Groot
Ruud Haarms
Barry Hulshoff
Ernst Ligthart
Co Meijer
Keje Molenaar
Cees van Oevelen
Dick Schoenaker
Marc Stuut
Kees Timman
Cees Vervoorn
Klaas Vos
Leo van Wijk
Aron Winter

Een lid zit maximaal drie jaar in de raad. Op voorspraak van Cruijff werden er een aantal leden vervangen door jongere oud-voetballers.

Bestuur
Ajax is een vereniging, uiteraard, maar meer dan dat een BV. Maar toch bestaat de vereniging nog en zoals elke vereniging betaamt heeft ook Ajax een bestuur. Een vereniging heeft leden (bij Ajax de ALV) en een afvaardiging van die leden vormt de ledenraad.

Deze ledenraad kiest een bestuur dat bestaat uit drie leden:
Roger van Boxtel
Ernst Ligthart
Rob Been junior
Zij zijn vooralsnog ad interim aangesteld.

Het bestuur (ook wel ledenbestuur genoemd) heeft sinds de beursgang van Ajax eigenlijk niets meer te vertellen, de dagelijkse leiding lag altijd al bij de directie, maar nu des te meer. Wel moet dus ieder door de ledenraad genomen besluit worden goedgekeurd door het bestuur.
Op 21 november 2011 trad het vorige bestuur af en op 28 november besloot de Ledenraad dat er een bestuursraad van zes man in de plaats moet komen. Tevens werd besloten de RvC te vragen op te stappen, de RvC kan als enige de directie benoemen en ontslaan.

Bestuursraad
Zoals gezegd, zowel de Ledenraad (24 man) als het Bestuur (3 man) zijn opgeheven, voor de te vormen Bestuursraad konden er voordrachten worden ingediend maar hierover werd men het niet eens.
Omdat niet het voltallige bestuur na de kerst van 2011 nog in functie is moest er voor de kerst een beslissing worden genomen. Daartoe is er een ledenvergadering uitgeschreven waar alle ruim 600 leden hun stemrecht uit konden oefenen.

De bestuursraad moet bestaan uit zes mensen uit de club en wellicht nog een uit supporterskringen. Die hebben echter aangegeven dat als de lijn Cruijff niet wordt gevolgd de voordracht van een kandidaat voorlopig wordt uitgesteld.
Van de zes beoogde bestuursraadleden zijn er op donderdag 22 november 2011 vijf gekozen. Hein Blocks is een Cruijf-criticaster die te weinig stemmen kreeg. De navolgende vijf werden wel gekozen:
Hennie Henrichs
Jan Buskermolen
Cees Vervoorn
Tonnie Bruins Slot
Dick Schoenaker


OR | Ondernemingsraad
Een bedrijf, want dat is Ajax, heeft personeel om de boel draaiende te houden. Als een bedrijf meer dan vijftig personeelsleden heeft is het verplicht om een OR (ondernemingsraad) in te stellen. De OR is een medezeggenschapsorgaan waarin afgebaardigden zitten van het personeel.

Ereleden
Deze titel betekent dat je in hoog aanzien staat bij de club, het geeft weinig rechten, wel wat privileges waaronder het mogen bijwonen van alle vergaderingen van de ledenraad.

Ajax telt slechts een zeer beperkt aantal ere-leden:
Rob Been Sr.
Uri Coronel
Hennie Henrichs
André Kraan
Arie van Os
Michael van Praag
Wim Schoevaart
Sjaak Swart

Piet Keizer zegde in mei 2011 zijn erelidmaatschap op. Ondermeer zei hij: "Er zitten enkele zeer respectabele mensen tussen, maar van een paar anderen kan ik dat niet zeggen."
Keizer staat te boek als een vriend van Cruijff, maar is zeer kritisch inzake zijn plannen en de benoeming van Jonk en Bergkamp die hij (Keizer dus) te licht voor deze taak acht. Ook was Keizer tegen de benoeming van Frank de Boer als trainer, niet lang na het opzeggen door Keizer van zijn ere-lidmaatschap werd Ajax onder leiding van De Boer kampioen van Nederland.
Piet Keizer (73) overleed op 10 februari 2017.

Er zijn inmiddels 36 ere-leden overleden onder wie de bekendsten zijn: Bobby Haarms, Johan Cruijff, Rinus Michels, Jack Renolds en Jaap van Praag.

Raad van Commissarissen
De ledenraad benoemt de RvC, hoewel de samenstelling kan wisselen zitten er doorgaans drie bloedgroepen in de RvC, de supporters, de commercie en de sport.

Momenteel telt de RvC vijf leden:
Steven ten Have, voorzitter
Edgar Davids
Marjan Olfers
Paul Römer
Johan Cruijff
Alle vijf de leden is op 28 november gevraagd terug te treden vanwege de ongewenste aanstelling van drie directie-leden. In kort geding bepaalde de rechter dat de aanstelling rechtsmatig is geweest maar tegelijkertijd schorstte de rechter het besluit wat inhoudt dat Ajax een voorziening (= afkoopsom) zal moeten treffen voor hen. Omdat Danny Blind al als technisch manager werkzaam is blijft hij hetzelfde werk doen maar dan als Technisch Directeur (TD.)

De RvC benoemt dus de directie van Ajax, iedere beslissing moet unaniem door alle leden van de RvC worden genomen tenzij de zittende leden anders besluiten. In dit licht bezien is de benoeming van Louis van Gaal tot algemeen directeur dus in strijd met de beginselen van de RvC. Omdat Cruijff niet verscheen op de eerste meeting werd de beslissing genomen, die had nog teruggedraaid kunnen worden als Cruijff een week later wel was verschenen.
Overigens is het utopisch dat Cruijff dan zijn zin had gehad want dan zou hij zijn weggestemd door de andere vier leden van de RvC.

De Raad van Commissarissen is een orgaan dat toeziet op het ordentelijk leiden van de club door de
directie.

De directie
Zoals gezegd, de directie kan alleen benoemd en ontslagen worden door de RvC. Als een RvC dat niet wil en de ledenraad en het bestuur (straks dus de Bestuursraad) zijn het daar niet mee eens dan sturen zij de RvC weg, stellen een nieuwe aan die vervolgens de directie moet ontslaan.
Doorgaans is er een technisch, een commercieel, een financieel en een algemeen directeur.

De directie van Ajax bestaat sinds november uit de volgende vier leden:
Martin Sturkenboom algemeen directeur, Louis van Gaal volgt hem wellicht later op
Danny Blind technisch directeur
Henri van der Aat commercieel directeur
Jeroen Slop, financieel directeur

Verschil manager en directeur
Hoewel Danny Blind nu als TD exact dezelfde werkzaamheden heeft als eerder als technisch manager zit er een pikant tintje aan zijn benoeming. Een manager neemt beslissing maar de Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk, feitelijk is dat nu dus Martin Sturkenboom en straks wellicht Louis van Gaal.
Eee directeur is echter zelf eindverantwoordelijk en hoeft geen overleg te voeren met de AD. Stel dat Van Gaal komt, dan heeft hij dus niets te zeggen over het aan- en verkoopbeleid (TD Danny Blind) en niets over de opstelling van het eerste elftal (Coach Frank de Boer.)
Zowel Danny, Frank als Louis hebben het hoogste trainersdiploma. Als dat maar goed gaat. Dat zal de RvC wellicht ook gedacht hebben en daarom Danny tot TD hebben bevorderd. De voormalige assistent van Frank de Boer is nu dus zijn baas.

AVA
De aandeelhouders van Ajax kunnen u en ik zijn, Ajax is een beursgenoteerde onderneming en houdt dan ook jaarlijks een 'algemene vergadering van aandelhouders'. De RvC en de directie schrijven de vergadering uit, stellen een agenda samen en zorgen voor een ordentelijk verloop en notulen.
Er zijn aandeelhouders die aandelen 'op naam' of 'aan toonder' hebben, iedereen heeft spreekrecht maar doorgaans krijgt niet iedereen het woord.

Agenda AVA
Een aantal onderdelen uit de agenda van de vergadering van 2011:
Toelichting op het beleid
Behandeling jaarverslag
Vaststelling van de jaarrekening
Inkoop eigen aandelen
Benoeming accountant
Rondvraag

Er kan ook worden besloten een of meer extra vergaderingen te houden, die worden BAVA genoemd, de zogenaamde 'buitengewone aandeelhouders vergadering'. Onder andere wordt het uit te keren divided vastgesteld op een BAVA.

Ajax pagina's op MokumsNL:
    AJAX     DE STRUCTUUR VAN DE CLUB VAN RVC TOT DIRECTIE EN BESTUURSRAAD
    AJAX     IS OUDER DAN WERD GEDACHT (1893 IPV 1900)
    AJAX     HOE JOODS IS DE CLUB EIGENLIJK? WAAR KOMT DAT 'JOODS' VANDAAN
    AJAX     NOSTALGIA
    AJAX     KAMPIOEN 2011 FOTO'S MUSEUMPLEIN VANAF EEN DAK
    AJAX     JOHAN CRUIJFF
    AJAX     CRUIJFF PERIKELEN
    AJAX     EDGAR DAVIDS DAT HEEFT ZO'N JONGEN TOCH NIET NODIG
    AJAX     DE STRIJD OM DE MACHT
    AJAX     IS EEN STRAAT IN...ROTTERDAM, GEEN HOND WIL ER WONEN
    AJAX     EXPERIENCE
    AJAX     LIEDEREN


BLAADJES OVERZICHT + DISCLAIMER

Internet criminelen

Virus op je computer
Ik zei het al, je kan een virusfilter en firewall geïnstalleerd hebben gekregen op je pc, toch zijn er mogelijkheden om in te breken. Ik ga er van uit dat als je zelf of door een ander software hebt laten installeren om inbraak via het Internet op je computer te voorkomen dat die software automatisch wordt bijgewerkt.

Het is net als met medicijnen, als je die drie jaar laat liggen kunnen ze hun werking verliezen.

>>> ...meer over cybercrime...

in 't Huisie Bijzonder Wat te zien/ doen? Muziek Geschiedenis Evenementen Crimininaliteit Rondom de stad
JOPIE LOOS 9 straatjes ArenA Accordeon Aardappeloproer Canal Parade Baantjer Amstel
INGEZONDEN 10e straatje Bioscopen André Hazes Aletta Jacobs Grachtenrace Bargoens Bakkum
LINKS Ajax Brouwerijen Artiesten Anne Frank Hartjesdagen Bomaanslag Bloemenveiling
NIEUWSBRIEF Amsterdammertjes Buurten Beste zanger Bredero Jordaanfestival Bram Moszkowicz Fietsen
WEBRING Begijnhof Condomerie Danny de Munk Bijlmermeer Koninginnedag Kees Houtman Kaasmarkt
Bruggen Entertainment Draaiorgels Diamanten Koopzondag Dino Soerel Markermeer
Mokums Carré Gevels Dries Roelvink Domela Nieuwenhuis Marathon Driehoek Muiderslot
AT5 Centraal Station Gevelstenen Drukwerk Henri Polak Sail Gerard Spong Pampus
Bekenden Coffeeshops Gokje wagen Henk Poort Hippies Sinterklaas Haring Arie Stadsstranden
Burgemeester Daklozenkrant Hofjes Henk van Mokum Hongerwinter Trouwlocaties Holleeder Volendam
Dialect De barbier Kerken Hoesjes Jan Schaefer Uitmarkt Jakkie Stroek Zaanse Schans
Het Parool Duivelseiland Kinderboerderijen Johnny Jordaan Jodenjacht Oscar Hammerstein Zandvoort
Humor Etymologie Krul (pisbak) Koos Alberts Kasteel van Aemstel Café's Pistolen Paultje
Nachtburgemeester Gay Amsterdam Markten Leen Jongewaard Koopmansboek 2 Zwaantjes Politie Vervoer
Lommerd Grachten Massages Leo Fuld Lieverdje In 't Aepjen RaRa Auto
NZ-Lijn Heineken Musea Paar apart Michiel de Ruyter Baantjer café Red Light Fiets
Producten Hells Angels Paleis Parels Minirok De 3 Fleschjes Rinus Vet Fietstaxi
Stadsdelen Herman Brood Parken Ramses Shaffy Multatuli De Druif Stanley Hillis Jachthaven
Stopera Jacob Hooy Pleinen René Riva Niod De Dokter Steve Brown Lopend
Straatnamen Johan Cruijff Poorten Robert Long Nostalgie 't Hooischip Willem Endstra OV
Tante Betje Kerkorgels Poptempels Rooie Sien OS 1928 De Jordaan Yab Yum Schiphol
Theo van Gogh Kraken PTA Smartlappen Over Amsterdam 't Mandje Zwarte Joop Taxi
Typisch Mokum Majoor Bosshardt REM eiland Straatmuziek Paleis voor Volksvlijt De Ooievaar Witkar
Mata Hari Rondvaart Tante Leen Palingoproer Papeneiland
Mijn plekkies Max Tailleur Schaatsen Tante Na Rembrandt Rooie Nelis De grote vier (of 5) Eten uit Mokum
Beethovenstraat Oorlam Sluizen Ton van Duinhoven Stadsbranden Wijnand Fockink Mulisch (H.) Broodje bal
Boekenwinkels Plat praten Stadswandeling Truce Speyck Stadswapen De Wildeman Reve (G.) Broodje Boljeri
Bosplan Simon Carmiggelt Straatkunst Willeke Alberti Trams Wolkers (J.) Broodje halfom
DeLaMar Truus Trompert Tatoeages Willy Alberti Video's Diversen Hermans (W.F.) Broodje kroket
Elandsgracht Vondelpark Theaters Wim Sonneveld VOC Auto ellende Hella Haasse Broodje mokum
Gemeente archief Walletjes Trouwlocaties WIC Emigreren Cement
Haarlemmerstraat Werelderfgoed Tulpen Da's apart Joodse spelling Duivekater
Helmersbuurt Westertoren Vissen Carice van Houten Uit eten Jordaan museum Haringkie happen
Jordaan Wonen Wandelen Dubbelspion? Johannes van Dam Magisch-realisme Hete bliksem
Koffiehuizen Zeurkousen Zwemmen Gogomobiel Nieuw Amsterdam Joodse kippensoep
Nieuwmarkt Nieuw liefdesliedje Over hout Leverworst
Plantage Nozems Sterk merk werkt Mokumse luilakbol
Rapenburg Paleis Weemoed Verdwenen straen Ossenworst
Staalbuurt Wapen van A. Voor de lijn Stoofvlees
The Movies Wilhelm Hibbeln Voorkom katers Surinaams eten
Waterlooplein Wentelteefjes
Zuiderkerk Zeebonk
Ook 'n website? Ziekenhuizen Unieke winkeltjes Zoekertjes Canon van Amsterdam Evenementen Begraafplaatsen Draaiboek gemeente

WEBRING

copyright 2024 MokumsNL