Willem is terug Mail Jopie Loos Tumblr 4 Mokums in Englsih Googl+ Mokums op Twitter Videos Amsterdam Mokums op Instagram Deurmat


Amsterdam? 'Crimineel leuk', hoor je wel eens, ach, bij het woord crimineel doemen er andere beelden bij mij op, elders op de site heb ik het er over maar het is geen hoofdmoot, MokumsNL is toch echt een site die over positieve dingen moet gaan, zeuren doen we al genoeg. Willem Holleeder

Maar toch, je ontkomt er niet aan ook de duistere kant, zeg maar de onderwereld van de stad, te benoemen. Zat er vroeger nog wel eens wat romantisch aan 'de crimineel', zoals Frits van de Wereld, waarschijnlijk is Willem Holleeder de laatste waar we nog van horen. Holleeder zat meerdere jaren in de gevangenis en dat was niet omdat hij door rood reed.

Holleeder heeft een 'aardige' staat van dienst als je zijn criminele verleden bekijkt. Velen hebben dubbele gevoelens als ze hem op televisie zien zoals in College Tour van Twan Huys of als er een blad bij de bladenman ligt met een nieuwe column van Willem. Maar goed, ook ik heb Willem een keer ontmoet en met hem gesproken want Willem is toegankelijk en vertoeft graag in de kroegen waar ik ook wel eens kom. Je hoeft niet veel moeite te doen hem tegen te komen in het centrum van Amsterdam.

Met andere criminelen is dat anders, met de meesten eigenlijk wel. Ze staan te boek als meedogenloos. Willem Holleeder staat op een tweesprong. Ik gaf al eens aan dat hem wellicht een grotere (lees: belangrijkere) rol wordt toegedicht dan hij in werkelijkheid speelde en dat mensen als Hillis en Soerel aan de touwtjes trokken.
Maar wat weet ik? Ik slaap zo ontzettend rustig en schrik nergens van, juist omdat ik al mijn tijd in nette zaakjes steek waaronder mijn websites. Ik heb dan ook nooit in de gevangenis gezeten.

Willem Holleeder in College Tour

Op 11 oktober 2012 waren de opnames van de een dag later uit te zenden aflevering van College Tour, een programma van de NTS dat gepresenteerd wordt door Twam Huys, volgens kenners een van de beste interviewers van Nederland. Diegenen die dachten dat Holleeder hen wel 'eventjes' een kijkje zou gunnen in de criminele onderwereld van Amsterdam kwamen bedrogen uit.
Het begon met wat brommertjes en kattekwaad maar de link naar de Hells Angels is al snel gemaakt, veel Kreidler boys zetten destijds hun belhamelgedrag om in Harleys en zwaardere delicten. De invallen en arrestaties zullen sommigen onder ons zich nog wel herinneren. Ludiek was dat tijdens een inval van de politie in het Angels-clubuis de leden op het dak zaten, ze waren getipt. En er werd natuurlijk niets gevonden.

Een onwennige Holleeder of was hij berekenend?
Als je iemand onwennig noemt moet je hem kennen want misschien is iemand altijd wel zoals je hem die ene keer ziet. Ook moet je in aanmerking nemen dat iedereen wel wat spanning voelt bij een televisie-opname en honderd ondervragers op de tribune. Maar Willem draaide wel veel met zijn stoel en bracht soms zijn hand naar zijn gezicht, dit is doorgaans een blijk van 'ongemakkelijkheid'. Dat kan ook uit ongeduldigheid zijn, als je een vraag krijgt die niet bevalt wil je door naar de volgende.
Zijn stem verhief hij een enkele keer en hij keek de vragenstellers (ook Twan Huys) indringend aan. Als er een stilte viel, dat deed Huys erg goed, vroeg Holleeder zelf om een reactie of vraag. Dit laatste is overigens niet vreemd, Jordaners praten graag en als er stiltes vallen dan is dat niet wat je gewend bent in de Jordaan.
Hij zat nagenoeg de gehele avond met zijn ene been over de andere, ietwat ongemakkelijk leek mij dat en zeker voor iemand die hartproblemen heeft geen pretje want dan ben je niet in topcoditie en wil je zo comfortabel mogelijk zitten en dus regelmatig 'verzitten'.
Aan de andere kant kun je dus ook concluderen dat Holleeder zich niet door futiliteiten van de wijs liet brengen en de regie grotendeels in handen hield. Twan Huys was net als veel studenten zichtbaar onder de indruk van met name de reputatie van Holleeder want hij zat daar natuurlijk niet om het anderen ongemakkelijk te maken.

Tweemaal richtte Holleeder zich geïrriteerd tot het publiek toen hij vermoedde dat er heimelijk opnames werden gemaakt, uiteindelijk lukte het Pownews toch wat beelden de zaal uit te smokkelen.

John van den Heuvel
Willem Holleeder zei bij College Tour dat De Telegraaf hem om een interview had gevraagd, Holleeder weigerde omdat hij John van den Heuvel (misdaadjournalist en onder andere werkzaam voor De Telegraaf, link) niet kan luchten of zien. Bij Twan Huys lag dat anders want Twans' programma is van een andere orde, er zitten geen doorgewinterde journalisten maar in plaats daarvan wat onebullige studenten die amper een zinnige vraag kunnen stellen.
Holleeder had de verwachtingen hoog gesteld door te suggereren dat hij alle vragen zou beantwoorden, dat deed hij ook, meestal met het antwoord dat hij 'daar' niet op inging. De zaak Endstra en andere liquidaties waarvan Holleeder wordt verdacht kwamen dan ook niet aan de orde, enkele studenten waren dermate onder de indruk dat ze hun voorbereidde vraag toch maar liever niet stelden.

Heineken-ontvoering
Willem toonde berouw over de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer. Dat zou hij niet nog eens doen, bovendien was Heineken niet de eerste keus van de ontvoerders, onder andere Wisse Dekker (Philips) hadden ze in het vizier. Jan-Dirk Paarlberg kent hij niet zoals dikwijls wordt beweerd, er hebben nimmer financiële transacties tussen hem en de vastgoedhandelaar plaats gevonden, aldus Mobieltje inleveren tijdens College Tour met Willem Holleeder Willem Holleeder.
Het geld van de Heineken-ontvoering is deels teruggevonden maar de rest is volgens Holleeder door mede-ontvoerder Frans Meijer verbrand op het strand. Andere hardnekkige geluiden zijn dat het geld geïnvesteerd is in bordelen maar die vraag kwam niet op bij de studenten. Twan Huys zei nog dat de zaak tot was verjaard en dat hij dus rustig kon zeggen wat er werkelijk met het geld was gebeurd omdat Huys de verklaring van het 'verbranden' niet geloofde.
Willem bleef bij zijn eerdere uitspraak hierover. Op zich is het niet zo heel gek dat het geld inderdaad verbrand is destijds omdat het gemerkt was. Hoewel hij dit in College Tour niet herhaalde heeft Willem eerder al duidelijk laten blijken dat hij niet blij was met de film die over de Heineken ontvoering is gemaakt. Op een foto die ik gezien heb gooit hij demonstratief een DVD van de film in de vuilnisbak.

Ook de aandacht die naar zijn persoon uitgaat van de film vindt hij niet aangenaam. Of de filmmakers de naam en het personage 'Willem Holleeder' op nadrukkelijk verzoek van Holleeder uit de verfilming hebben gelaten kwam geen antwoord omdat de vraag niet gesteld werd, een gemiste kans, dames en heren studenten.
Willem zei over de zware kettingen waarmee Heineken en zijn chauffeur aan de muur geketend waren dat dat was om te voorkomen dat ze zelfmoord zouden plegen en de ontvoering eigenlijk maar enkele dagen zouden duren. Door vertragingstactieken van de politie zou dit drie weken worden (van 9 tot 30 november 1983.)
Als er geen losgeld zou zijn betaald hadden ze de twee gegijzelden vrij gelaten. In dit licht is het wel wat vreemd dat het losgeld reeds op 28 november werd betaald en dat in een anonieme tip de namen van Meijer, Van Hout en Holleeder werden genoemd alsmede de vindplaats (een loods.) Toen de Heerlijk Helder politie arriveerde troffen ze niemand aan, na goed zoeken vonden ze een geheime deur waarachter de ondernemer en zijn chauffeur zaten, op dat moment hadden ze twee dagen niets gegeten en gedronken.
De ontvoerders waren bekend maar onvindbaar, hun foto's werden op televisie getoond, Meijer gaf zichzelf een maand na de ontvoering aan, ontsnapte maar werd jaren later alsnog gepakt. Van Hout en Holleeder maakten wat omzwervingen maar werden uiteindelijk enkele maanden na de ontvoering door Frankrijk uitgeleverd aan Nederland en veroordeeld.

Afpersingszaken
Over de afpersingszaken waarin hij veroordeeld is zei WIllem ook niets behalve dan dat hij het vonnis respecteerde, hij zei éénmaal dat hij nooit iemand heeft afgeperst maar dat de rechter tot een ander oordeel was gekomen.
Twan Huys probeerde Holleeder aan de hand van een filmpje en wat toevoegingen te typeren als iemand die kan exploderen, dat is zeker niet zo verzekerde Willem de ondervrager. Over de verhalen van mensen die zonder noemenswaardige aanleiding klappen kregen van Willem zei hij dat je kinderen niet slaat maar dat twee volwassen mensen nu eenmaal wel eens een klap aan elkaar uitdelen.

Persoonlijk
De vader van Willem was geen makkelijke man, hij sloeg Willem waardoor hij al vroeg de straat op ging. Toe hij 18 was en hoorde dat Willems' moeder weer eens door zijn vader in elkaar was geslagen liet Willem zijn pa alle hoeken van de kamer zien die daarop aangifte deed bij de politie. Nadat moeders had uitgelegd hoe de vork in de steel zat zei de politie dat ze het zelf maar uit moesten zoeken.
Dat zijn vader voor Heineken had gewerkt en daar ooit ontslagen was had niets met de keuze te maken om voor Alfred Heineken te kiezen om aan miljoenen losgeld te komen. Opmerkelijk was dat Auke Kok in een filmpje dat getoond werd zei dat Willem nog op schoot had gezeten bij Freddie Heineken, die zou een zwak hebben gehad voor pa Holleeder.

Holleeder zei verder dat hij niet over zijn twee kinderen wilde praten maar dat hij ze wel op het hart had gedrukt 'het' niet zo te doen als hun vader. Willem is ijdel maar heeft geen probleem met zijn bijnaam 'de neus', zo wordt hij al sinds zijn jeugd genoemd, grapte hij. Geboortehuis Willem Holleeder Tweede Egelantiersdwarsstraat
Willem heeft een nieuwe vriendin en zo nu en dan komt hij in de Katholieke kerk, voornamelijk om een kaarsje voor een overleden vriend op te steken, wie wilde hij niet zeggen. In dit verband is het aardig te vermelden dat ook de andere nog levende Heineken-ontvoerder, Frans Meijer, in Paraquay werd opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Meijer was een zeer gelovig man geworden en had al jaren spijt van de ontvoering.
Nadat hij vrij kwam ging hij gelijk weer terug naar zijn vrouw en drie kinderen in Paraquay.

Zijn hartproblemen baren Willem hem zorgen, de gevangenis hebben zijn hart vernield zei hij. Willem probeert te genieten van iedere dag die hem nog gegund is. Dat gaf hij ook als advies aan de studenten mee 'leer en geniet van je vrijheid'. Auke Kok schreef zijn 'jonge jaren' biografie en werkt wellicht aan het tweede deel, een flink voorschot zou Willem in staat kunnen stellen weer als een fatsoenlijk man te leven.

Willem en geld
Geld was de drijfveer van zijn criminele verleden, geen enkel ander motief had hij ervoor. Verder zei Willem nog dat geld hem weinig kon schelen maar later nuanceerde hij dat door te zeggen dat geld wel makkelijk en heel erg nodig was om te leven. Op het geld dat Holleeder voor zijn columns in de Nieuwe Revue krijgt is beslag gelegd door de Nederlandse staat in het kader van de 'pluk ze' wet waarbij veroordeelde criminelen geld wordt ontnomen dat ze verdiend hebben met misdaadpraktijken.
Holleeder zei dat hij leeft van geld dat vrienden hem geven of lenen, bovendien wordt hij gesponsord door een horlogemerk. De Piaggio waar hij op rijdt is tegen een zeer schappelijke prijs geleverd.

Liquidaties
Dat Mieremet, Endstra, Van Hout en Van der Bijl ooit uitten dat ze bang waren om door Holleeder te worden geliquideerd kon niet aan de orde komen omdat Willem meerdere malen had aangegeven daar niet op in te zullen gaan. Begrijpelijk. Al met al werd de uitzending precies zoals ik het me had voorgesteld, een ontwijkende Holleeder. Als hij ook maar één verkeerd woord zou hebben gezegd had de politie hem gelijk aangehouden.
De hardnekkige beschuldigingen dat Cor van Hout in opdracht van Holleeder zou zijn geliquideerd is een van de kwesties rondom Willem die velen opgelost zouden willen zien maar hij zei er weinig over.
Holleeder mertke alleen op dat Cor een alcoholist was die inderdaad gevaar liep maar niet van hem, Willem zou Cor juist hebben beschermd maar kon uiteindelijk ook niet voorkomen dat Van Hout in 2003 in Amstelveen voor een chinees restaurant werd doodgeschoten.

Er was veel beveiliging in Utrecht (een collegezaal van de Uithof), voor Holleeder had dit niet gehoeven, hij verliet op zijn motor de bijeenkomst waarbij hij net als bij zijn aankomst begeleid werd door een andere motorrijder op hetzelfde type motor, naar verluidt zou het gaan De Uithof campus van de Universiteit van Utrecht, toneel College Tour met Willem Holleeder om Ferry de Kok die tegenwoordig als fotograaf aan de slag is. Overigens begonnen de opnames pas om negen uur terwijl dat voor acht uur gepland stond, de gehele opname duurde ruim twee uur. De uitzending was om half negen op 12 oktober 2012. Holleeder wisselt crimetime in voor primetime.

Buiten het gebouw stonden er journalisten met apparatuur waarmee zij alles wat er in de zaal werd gezegd konden horen, het gerucht gaat dat de zender die in de microfoon van Holleeder zat en waarvan het geluid zonder draad naar een centrale post wordt gezonden werd onderschept. Dit is op zich geen noviteit of moeilijk te realiseren want het enige dat je hoeft te weten is op welke frequentie de microfoon uitzendt, die kun je ook met een scanner opsporen.

Advocaten Holleeder
De advocaat van Willem Holleeder, Stijn Franke, merkte op dat Holleeder ook geen aantijgingen ontkent omdat er geen enkele aanklacht tegen hem loopt dus waarom zou je iets ontkennen als niemand je van iets beticht? Reageren op vragen in deze richting zou in feite betekenen dat je wellicht drager bent van welke informatie dan ook.
Dat Bram Moszkowicz opstapte als zijn advocaat vond Willem teleurstellend, een week daarvoor zou Bram nog gezegd hebben nooit te zullen wijken, al was het de laatste zaak die Moszkowicz zou doen dan bleef hij Holleeder bij staan. Die zij dat hij liever had gezien dat Bram zijn advocaat was gebleven. De tussenpaus Jan-Hein Kuijpers vond hij duidelijk een lichtgewicht toen hij zei dat Franke de beste advocaat was die hij zich nu kan indenken.

Veel van de aanwezige studenten kenden Stijn Franke goed want Franke is tevens hooglereaar en geeft een keer per week les. Naar schatting de helft van de aanwezige studenten kenden Franke. Ook de dochter van Bas van Hout (misdaadjournalist) was aanwezig.
Op de vraag wat Willem Holleeder had willen studeren zei hij 'psychologie', of dat was om anderen of zichzelf beter te leren kennen zei hij lachend "beide".

Tenslotte
Je kunt je afvragen waarom Willem daar dan is gaan zitten? Is dit een rookgordijn? Wil hij inderdaad een nette man zijn? Is zijn kerkbezoek echt een ommekeer en wil hij schoon schip maken? Misschien is het een soort PR-campagne voor zijn aanstaande biografie, Willem zal nog even genieten De Amsterdamse Wallen van het voorschot dat hij vraagt en als hij eenmaal dood is (hartfalen of toch een aanslag?) kan de waarheid alsnog vertelt worden.

Of is alles een façade? Ach, we zullen er verder niet naar gissen, mocht ik Willem nog eens tegenkomen dan zal ik hem om een echt interview vragen. Heeft John van den Heuvel weer het nakijken.
Tenslotte bleek dat Holleeder niet bang is om te worden omgelegd, en inderdaad wordt hij regelmatig gezien in de Jordaan.

Twan Huys vroeg Holleeder tenslotte om een definitie van geluk, Willem zei "mijn geluk is jouw geluk niet", vond ik wel een mooie afsluiter.

Duet met Lange Frans

Mick Harren vatte het idee op om een nummer op te nemen met Willem Holleeder, Mick en Willem kennen elkaar van feestjes want Mick treedt regelmatig op bij criminelen. Of moet ik zeggen 'vermeende' criminelen want sommigen zijn nooit voor de rechter gebracht. Enniewee, Mick trad meen ik ook op tijdens een feestje in het Marriott hotel toen de Heineken ontvoerders Holleeder en Van Hout vrij kwamen in 1992 omdat zij tweederde deel van hun straf hadden uitgezeten.

Pikant detail was dat de Amsterdamse politie banden opvroeg die beveiligingscamera's van het hotel hadden gemaakt om erachter te komen wie er allemaal op het feestgedruis af waren gekomen. Ze lieten zich met glazen Heineken bier fotograferen, het bier dat in het Marriott getapt wordt. Ook Ben Cramer en Dries Roelvink traden er op. Het orkest speelde 'Heerlijk, Helder, Heineken' toen de twee de zaal vol genodigden binnen kwamen.

Het feest werd voorbereid en betaald door Rob Grifhorst, de vermeende handlanger van de twee die nog wat geld van de ontvoering verstopt zou hebben gehad maar dat is nooit bewezen. Ook is Grifhorst nooit lang verdachte geweest in de Heineken-zaak en dus ook nooit vervolgd.
En ach, iedereen mag toch een feestje voor zijn vrienden organiseren?

Maar het duet tussen Mick en Willem ging ineens niet door want Lange Frans maakte bekend een nummer met Willem op te zullen nemen. Mick woest, zeker omdat hij altijd klaar stond voor Willem en zijn companen. In de media en op Twitter ontstaat een fikse rel tussen Lange Frans en Mick Harren die ook de vriendin van Lange Frans erbij sleept.
De single is gratis en er wordt ook geen clip van gemaakt. Het nummer is best aardig maar ach, dat zijn we ook wel gewend van Lange Frans. Jammer is het voor Mick die dacht met Willem een klapper te gaan maken.

Weetje
Vreemde affaire, want eind april 2012 zijn Holleeder, Harren en Lange Frans samen gesignaleerd op de Elandsgracht, toen was het blijkbaar nog koen en ei tussen de drie en Lange Frans moet dus ook wel geweten hebben dat Mick en Willem elkaar al langer kenden. Het fijne weet ik er ook niet van natuurlijk.

Verderop de enige foto van Lange Frans en Willem Holleeder in verband met hun samenwerking. De foto is genomen door Ferry de Kok voor de deur van Café de Jordaan op de hoek van de Elandsgracht en de Eerste Looiersdwarstraat (link). Eddy, een van de twee eigenaren, was een paar keer op AT5 te zien toen bekend werd dat Holleeder vrij zou komen. Eddy zei nog een bonnetje te hebben staan van Willem van voordat hij werd opgepakt en veroordeeld.
Toeval of niet? Mick Harren is eveneens bevriend met Eddy en café de Jordaan. Mick is de drijvende kracht achter het jaarlijkse feest dat de kroeg organiseert.

Meer toeval?
Ruud de Wild kwam met het idee voor de heren aanzetten (maar daar geloof ik niets van), dat was bij de zender waar Ruud werkt, radio 538. Deze zender is eigendom van John de Mol die sinds enige tijd aandelen in SBS heeft. En laat SBS nou deels ook van Sanoma zijn, Nieuwe Revue publiceert de column van Willem Holleeder, en je raad het al, de uitgever van dit blad is Sanoma. Zo is het kringetje weer rond en daardoor pistte Mick Harren ook naast een deal met Willem Holleeder.
Mick had de kans gehad alsnog mee te doen op de plaat maar toen Mick de vriendin van Lange Frans door het slijk haalde had Lange Frans daar geen trek meer in.

Onderstaande foto is genomen door Ferry de Kok, ik heb toestemming van hem de foto te plaatsen,
je kunt deze dus niet overnemen om zelf te gebruiken!

Duet Willem Holleeder en Lange Frans

BLAADJES OVERZICHT + DISCLAIMER

Jenever festival

Amsterdam is een festival rijker, vanaf 2013 wordt het Jeneverfestival in de hoofdstad gehouden. Where else? Zou ik zeggen, nou, in Schiedam dus. Die plaats werd inderdaad als de bakermat van de jonge borrel gezien maar het stokje moet overgedragen worden. Op 16 en 17 maart organiseert 'het Jenever Festival' haar jaarlijkse evenement in de leukste winkelstraat van Nederland: de Haarlemmerstraat.

Op het festival laten een aantal Nederlandse jeneverdistillateurs zien welke kwaliteiten ze in huis hebben. Een mooi evenement waar liefhebbers van jenever van een gevarieerd festivalprogramma kunnen genieten.

>>> ...lees hier meer over jenever...

in 't Huisie Bijzonder Wat te zien/ doen? Muziek Geschiedenis Evenementen Crimininaliteit Rondom de stad
JOPIE LOOS 9 straatjes ArenA Accordeon Aardappeloproer Canal Parade Baantjer Amstel
INGEZONDEN 10e straatje Bioscopen André Hazes Aletta Jacobs Grachtenrace Bargoens Bakkum
LINKS Ajax Brouwerijen Artiesten Anne Frank Hartjesdagen Bomaanslag Bloemenveiling
NIEUWSBRIEF Amsterdammertjes Buurten Beste zanger Bredero Jordaanfestival Bram Moszkowicz Fietsen
WEBRING Begijnhof Condomerie Danny de Munk Bijlmermeer Koninginnedag Kees Houtman Kaasmarkt
Bruggen Entertainment Draaiorgels Diamanten Koopzondag Dino Soerel Markermeer
Mokums Carré Gevels Dries Roelvink Domela Nieuwenhuis Marathon Driehoek Muiderslot
AT5 Centraal Station Gevelstenen Drukwerk Henri Polak Sail Gerard Spong Pampus
Bekenden Coffeeshops Gokje wagen Henk Poort Hippies Sinterklaas Haring Arie Stadsstranden
Burgemeester Daklozenkrant Hofjes Henk van Mokum Hongerwinter Trouwlocaties Holleeder Volendam
Dialect De barbier Kerken Hoesjes Jan Schaefer Uitmarkt Jakkie Stroek Zaanse Schans
Het Parool Duivelseiland Kinderboerderijen Johnny Jordaan Jodenjacht Oscar Hammerstein Zandvoort
Humor Etymologie Krul (pisbak) Koos Alberts Kasteel van Aemstel Café's Pistolen Paultje
Nachtburgemeester Gay Amsterdam Markten Leen Jongewaard Koopmansboek 2 Zwaantjes Politie Vervoer
Lommerd Grachten Massages Leo Fuld Lieverdje In 't Aepjen RaRa Auto
NZ-Lijn Heineken Musea Paar apart Michiel de Ruyter Baantjer café Red Light Fiets
Producten Hells Angels Paleis Parels Minirok De 3 Fleschjes Rinus Vet Fietstaxi
Stadsdelen Herman Brood Parken Ramses Shaffy Multatuli De Druif Stanley Hillis Jachthaven
Stopera Jacob Hooy Pleinen René Riva Niod De Dokter Steve Brown Lopend
Straatnamen Johan Cruijff Poorten Robert Long Nostalgie 't Hooischip Willem Endstra OV
Tante Betje Kerkorgels Poptempels Rooie Sien OS 1928 De Jordaan Yab Yum Schiphol
Theo van Gogh Kraken PTA Smartlappen Over Amsterdam 't Mandje Zwarte Joop Taxi
Typisch Mokum Majoor Bosshardt REM eiland Straatmuziek Paleis voor Volksvlijt De Ooievaar Witkar
Mata Hari Rondvaart Tante Leen Palingoproer Papeneiland
Mijn plekkies Max Tailleur Schaatsen Tante Na Rembrandt Rooie Nelis De grote vier (of 5) Eten uit Mokum
Beethovenstraat Oorlam Sluizen Ton van Duinhoven Stadsbranden Wijnand Fockink Mulisch (H.) Broodje bal
Boekenwinkels Plat praten Stadswandeling Truce Speyck Stadswapen De Wildeman Reve (G.) Broodje Boljeri
Bosplan Simon Carmiggelt Straatkunst Willeke Alberti Trams Wolkers (J.) Broodje halfom
DeLaMar Truus Trompert Tatoeages Willy Alberti Video's Diversen Hermans (W.F.) Broodje kroket
Elandsgracht Vondelpark Theaters Wim Sonneveld VOC Auto ellende Hella Haasse Broodje mokum
Gemeente archief Walletjes Trouwlocaties WIC Emigreren Cement
Haarlemmerstraat Werelderfgoed Tulpen Da's apart Joodse spelling Duivekater
Helmersbuurt Westertoren Vissen Carice van Houten Uit eten Jordaan museum Haringkie happen
Jordaan Wonen Wandelen Dubbelspion? Johannes van Dam Magisch-realisme Hete bliksem
Koffiehuizen Zeurkousen Zwemmen Gogomobiel Nieuw Amsterdam Joodse kippensoep
Nieuwmarkt Nieuw liefdesliedje Over hout Leverworst
Plantage Nozems Sterk merk werkt Mokumse luilakbol
Rapenburg Paleis Weemoed Verdwenen straen Ossenworst
Staalbuurt Wapen van A. Voor de lijn Stoofvlees
The Movies Wilhelm Hibbeln Voorkom katers Surinaams eten
Waterlooplein Wentelteefjes
Zuiderkerk Zeebonk
Ook 'n website? Ziekenhuizen Unieke winkeltjes Zoekertjes Canon van Amsterdam Evenementen Begraafplaatsen Draaiboek gemeente

WEBRING

copyright 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018 MokumsNL